top of page

Prvo klavirsko takmičenje u izvođenju savremene srpske muzike

Propozicije

Član 1


Takmičenje se održava onlajn

Učešće na takmičenju je besplatno za sve kategorije

Do 20.12.2022. potrebno je poslati prijavu, nemontirani video snimak na adresu nedahofman@yahoo.com

Rezultati će biti objavljeni do kraja januara 2023. godine

Sva dela moraju biti napisana posle 1970. godine

U svakoj kategoriji potrebno je izvesti najmanje dve kompozicije

Sva dela moraju biti srpskih autora

Dela mogu, ali ne moraju biti sa spiska ponuđenih kompozicija

U kategorijama IV, V, VI, VII, VIII, IX i X mogu se izvoditi i dela sa elektronikom (klavir i elektronika, 2 klavira/4 ruke i elektronika, klavir + MIDI klavijatura i elektronika)Član 2

Propozicije:

Klavir


Kategorija I

1, 2. i 3. razred  OMŠ do 4 minuta


Kategorija II

4, 5. i 6. razred  OMŠ do 6 minuta


Kategorija III

1. i 2. razred SMŠ do 10 minuta


Kategorija IV

3. i 4. Razred SMŠ do 12 minuta
Kategorija V

1, 2, 3. i 4. godina osnovnih akademskih studija do 15 minuta


Kategorija VI

Master akademske studije, specijalizacija do 15 min.


Kategorija VII

Doktorske akademske studije do 20 min.


Klavirski duo (4 ruke ili 2 klavira)

Kategorija VIII

1, 2, 3 i 4. godina osnovnih akademskih studija do 15 min.


Kategorija IX

Master akademske studije, specijalizacija  do 15 min.


Kategorija X

Doktorske akademske studije do 20 min.

Član 3

Bodovanje:


I nagrada od 95 do 100

II od 85 do 94.99

III od 75 do 84.99


Član 4

Žiri:


Dr um. Neda Hofman-Sretenović, Srbija

Prof. Bojana Božić-Simišić, Srbija

Mr Galja Vranešević, Nemačka

Mr Nenad Lečić, Nemačka

Dr um. Nataša Penezić, Srbija

Dr um. Sonja Lončar, Srbija

Dr um. Andrija Pavlović, Srbija


Član 5

Dela se mogu izvoditi i iz nota i napamet


Član 6

Prijava

Potrebno je poslati e-mail na adresu nedahofman@yahoo.com sa sledećim podacima:

Ime i prezime, kategorija, program, fotografija jednog ličnog dokumeta radi identifikacije (pasoš, lična karta, đačka knjižica i sl), nemontirani video snimak na kome se kompozicije izvode u nizu, note kompozicija koje nisu preuzete sa spiska ponuđenih dela


Član 7

Spisak ponuđenih kompozicija domaćih autora za solo klavir, kao i note i snimci, mogu se naći na web stranici Kompozicije za klavir (nedahofman.wixsite.com)

Izvođenje ovih kompozicija nije obavezno, spisak služi samo kao predlog i preporuka organizatora

Propozicije Prvog klavirskog takmičenja u izvođenju savremene srpske muzike: Text
bottom of page