15578538_1789733161286204_311356810963496704_n.jpg

The Construction Site Contemporary Music Ensemble


Ansambl za novu muziku Gradilište pokreće Prvo klavirsko takmičenje u izvođenju savremene srpske muzike!!!


Takmičenje u izvođenju savremene srpske klavirske muzike prvo je takmičenje ovog tipa u našoj zemlji. Cilj takmičenja je da motiviše učenike, studente i njihove profesore da se dodatno upoznaju sa stvaralaštvom naših kompozitora, njihovim različitim poetikama i stilskim opredeljenjima. Na spisku predloženih kompozicija nalazi se nekoliko dela, od kojih su neka napisana specijalno za ovu priliku. Učesnicima takmičenja takođe se preporučuje i samostalno istraživanje i odabir savremenih domaćih ostvarenja. Ovo posebno važi za studente, koji su u prilici da sarađuju sa svojim kolegama, mladim kompozitorima.
Savremena srpska muzika, kao i savremena muzika uopšte, sve je više zastupljena na koncertnim programima naših izvođača. Zbog toga je važno da se poznavanje tehnika sviranja moderne muzike, kao i praktično poznavanje te raznovrsne literature, uvrsti u redovno školovanje. Studenti su sve češće u prilici da izvode ili snimaju dela svojih mladih kolega, za šta su im neophodni iskustvo i svest o potrebi za ovom vrstom profesionalnog usmerenja. Takmičenje u izvođenju savremene srpske klavirske muzike koje će se održavati svake godine bio bi povod da se na programu učenika i studenata redovno nađu dela domaćih kompozitora, što bi u krajnjoj instanci podstaklo i produkciju mladih autora. Organizator takmičenja nastojaće da svake godine među ponuđena dela uvrsti kompozicije pisane specijalno za potrebe propozicija, sa akcentom na kompozicije za učenike osnovnih i srednjih muzičkih škola. 
Događaj kao što je takmičenje u izvođenju savremene srpske muzike oslikava jednu od glavnih misija Ansambla za novu muziku Gradilište, a to je promocija domaćeg stvaralaštva i motivisanje mladih ljudi na upoznavanje sa bogatom i raznovrsnom literaturom naše zemlje. Učesće na takmičenju će prve godine biti besplatno, što će biti dodatni podsticaj mladim izvođačima da se upuste u istraživanje naše savremene muzike.

Pogledajte propozicije