top of page
Sheet Music

The Construction Site Contemporary Music Ensemble

Kompozicije za klavir: Welcome

KOMPOZICIJE ZA KLAVIR

SVETLANA SAVIĆ: SENSIBILE

MILANA STOJADINOVIĆ MILIĆ: ARITMIJA

SVETLANA MAKSIMOVIĆ: FRAGMENTI MOLITVE ZA MIR

IVAN BRKLJAČIĆ: TRI AUTOBIOGRAFSKA FRAGMENTA

IVAN BRKLJAČIĆ: KOMAD, KOLAČ, KOLAŽ za klavir četvororučno

NATAŠA BOGOJEVIĆ: ĐUSKA za klavir četvororučno, partitura; štim

IVAN BRKLJAČIĆ: 13 BEOGRADSKIH HUMORESKI

ANA GNJATOVIĆ: 22 WAYS

BRANKA POPOVIĆ: SOLITUDE, SELF REFLECTIONS

DAVID MASTIKOSA: DETUNE

IGOR ANDRIĆ: NABRAJALICA

STANISLAVA GAJIĆ: SVITA

ANA KAZIMIĆ: AURORIEL

IVANA OGNJANOVIĆ: PAJACI

ANDRIJA ANDRIĆ: INTERLEAVED SEQUENCE OF 18 UNALIGNED CIRCLES OF FIFTHS

VLADICA MIKIĆEVIĆ: EKSTATIČNI PRIZORI

JOVANA BACKOVIĆ: TALES OF THE MACABRE NO.1

MILANA MILOŠEVIĆ:  PURPLE RAIN

MILANA MILOŠEVIĆ: HIDEBEHIND

Kompozicije za klavir: Text
bottom of page